Zajmujemy się skutecznie sprawami kredytów hipotecznych

Doświadczenie wynikające z prowadzonych spraw wskazuje, że tzw. umowy frankowe w zdecydowanej większości przypadków obciążone były różnego rodzaju wadami. Dotyczy to zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych do walut obcych. Najczęściej zawierają one niedozwolone zapisy dotyczące przeliczania wysokości raty do spłaty po kursie ustalanym jednostronnie przez bank. 

Każdorazowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • skan umowy kredytowej
  • skan regulaminu kredytu
  • podpisane aneksy wraz z towarzyszącymi im zmianami regulaminów

Skany prosimy przesłać na adres kontakt@kfreddo.pl

Przesłane dokumenty analizujemy bezpłatnie, na tej podstawie proponujemy dalszy tryb postępowania wobec Banku. Nie pobieramy żadnych opłat za wstępną analizę sprawy.

Prowadzenie sprawy rozpoczynamy od reklamacji wobec banku – kończąc na przygotowaniu i złożeniu w imieniu Klienta pozwu sądowego. Zwracamy uwagę, że rzetelne przygotowanie procesowe, a następnie odpowiednie prowadzenie sprawy, wsparte materiałem dowodowym, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego wyroku w procesie sądowym.

Kredyty hipoteczne

Prawo do zwrotu opłat i prowizji od kredytu hipotecznego spłaconego przed czasem

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 roku prawo do zwrotu opłat i prowizji od spłaconych przed terminem kredytów hipotecznych dotyczy kredytów zawartych po 22 lipca 2017 roku.