Prawo do zwrotu kosztów kredytu

  • Nakaz zwrotu części kosztów kredytu przez banki i inne instytucje finansowe za kredyty i pożyczki spłacone w całości przed terminem wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11. września 2019 roku oraz art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18. grudnia 2011 roku.
  • Wysokość zwrotu powinna być obliczana proporcjonalnie do czasu, o który zostało skrócone zobowiązanie.
  • Zwrot dotyczy wszelkich prowizji, opłat przygotowawczych, administracyjnych, kosztów ubezpieczenia dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 roku.
  • O zwrot można ubiegać się zarówno od banków, SKOK-ów, jak i pożyczkodawców pozabankowych jak np. Provident, Bocian, Vivus.
  • Klient ma 10 lat na to, by zwrócić się do banku z prośbą o zwrot prowizji (dla kredytów spłaconych do 08.07.2018) i 6 lat (dla kredytów spłaconych od 09.07.2018)

W jakich wypadkach można się starać o zwrot kosztów kredytu?

Umowa dotyczy kredytu konsumenckiego np. gotówkowego, konsolidacyjnego

Umowa dotyczy kredytu zawartego na jednoosobową działalność gospodarczą przeznaczonego na cele konsumpcyjne

Kredyt został spłacony przed terminem, skonsolidowany lub przeniesiony do innego banku

Kwota kredytu – nie wyższa niż 255 550 zł.

Została pobrana prowizja lub inne opłaty

Umowa zawarta po 18 grudnia 2011 roku