Upadłość konsumencka to całkowite lub częściowe umorzenie długów, zatwierdzone przez sąd. Mogą ją ogłosić osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rekomendujemy skorzystanie z niej w przypadku problemów ze spłatą bieżących zobowiązań finansowych. Upadłość można ogłosić także w sytuacji, gdy pojawił się komornik i zabiera wynagrodzenie, albo pieniądze z rachunku bankowego. Po ogłoszeniu upadłości żaden z wierzycieli (komornik, firmy windykacyjne, banki, itp.) nie może już ściągać długu. Aby ogłosić upadłość należy wypełnić i wysłać do sądu odpowiedni wniosek, w którym znajdować się będzie spis długów, opis sytuacji majątkowej oraz uzasadnienie oddłużenia.

Zalety upadłości konsumenckiej:

  • Zawieszenie postępowań komorniczych i sądowych, działań windykacyjnych
  • Zatrzymanie narastania długu przez wysokie odsetki i koszty komornicze
  • Oddłużenie – w momencie wydania decyzji o umorzeniu zobowiązań
  • Rozłożenie spłaty zobowiązania na raty dostosowane do możliwości finansowych dłużnika
  • Spokój od komornika i windykatorów
upadlosc konsumencka

Upadłość konsumencka krok po kroku:

1

Analiza sytuacji klienta

2

Przygotowanie oraz złożenie do sądu wniosku

3

Wydanie przez sąd postanowienia o upadłości

4

Ustalenie przez sąd planu spłat wierzycieli lub zasądzenie braku spłat

Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Konsultacja nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Dlaczego my?

Kompleksowo

Zablokujemy egzekucje komornicze.
Odzyskamy nienależnie pobrane koszty kredytów.
Przygotowujemy pełną dokumentację.

Skutecznie

Gwarantujemy 100% skuteczności.
Wszystkie postępowania zakończone sukcesem.
Reprezentujemy na każdym etapie sprawy.

Rzetelnie

Pomagamy aż do zatwierdzenia planu spłat
Indywidualnie traktujemy każdą sytuację

Ważne pytania

Nie, umorzeniu nie podlegają długi alimentacyjne i zobowiązania wobec organów państwa (urząd skarbowy, ZUS, itp.) a także kwoty zasądzone w postępowaniach karnych (np. nawiązki i odszkodowania). Pozostałe długi zostaną umorzone częściowo lub w całości. Decyzja czy umorzyć wszystkie długi zależy od sytuacji Klienta. Na pełne umorzenie mogą liczyć osoby, które mają niski dochód lub nie mają stałego źródła dochodu, zmagają się z chorobą, mają na utrzymaniu inne osoby, itp.

Od momentu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Czas do ogłoszenia upadłości zależy od skomplikowania sprawy oraz obciążenia sądu. Zwykle decyzja o zatwierdzeniu upadłości trwa od 2 do 4 miesięcy.

Po decyzji sądu o ogłoszeniu upadłości zostaje wyznaczony syndyk, którego zadaniem jest potwierdzenie informacji, zawartych we wniosku, w tym ustalenie możliwości zarobkowych Klienta i ustalenie planu spłat. Po zakończeniu pracy syndyk kieruje do sądu wniosek o zatwierdzenie planu spłat. Sąd zatwierdza wniosek albo nanosi korekty. Korekty często dotyczą obniżenia spłat, wnioskowanych przez syndyka z powodu złej sytuacji materialnej klienta. Kancelaria pomaga Klientowi także na tym etapie.

To zależy od sprawności syndyka i skomplikowania sprawy. Najczęściej przygotowanie końcowego wniosku trwa ok. 6 m-cy. Należy pamiętać, że w tym czasie nie może toczyć się przeciw klientowi windykacja ani egzekucja komornicza.

Tak, syndyk może uzgodnić z Klientem tzw. spłaty wstępne, ale najmniejsza kwota jaka musi pozostać Klientowi co miesiąc to wysokość minimalnego wynagrodzenia (3490zł).

Nie, po ogłoszeniu upadłości nie ma żadnych odsetek i innych opłat od zadłużenia. To samo dotyczy zasądzonego planu spłat.

Tak, upadłość ogłoszona zostanie tylko dla osoby składającej wniosek. Od momentu ogłoszenia upadłości z mocy prawa będzie obowiązywała rozdzielność majątkowa małżonków.

Tak, ale tylko w dół. Gdyby sytuacja zarobkowa Klienta uległa pogorszeniu można wnioskować do sądu o zmniejszenie płatności. Natomiast zasądzony plan spłat nie może ulec zwiększeniu nawet jeśli dochody Klienta wzrosną.

Syndyk może sprzedać wartościowe przedmioty, należące do Klienta, ale przyjmuje się jako wartościowe tylko takie, których wartość przekracza 10,000zł. Jeśli auto jest więcej warte syndyk w pierwszej kolejności próbuje dogadać się z Klientem aby samodzielnie sprzedał auto (np. bliskiej osobie).

Absolutnie nie. Prawo do mieszkania w lokalach spółdzielczych, kwaterunkowych, służbowych, komunalnych nie podlega zajęciu. Do sprzedaży zostaną skierowane tylko lokale własnościowe (w tym spółdzielcze własnościowe) dlatego Klientom, będącym właścicielami takich lokali polecamy inna formę oddłużenia.

Nie, po zatwierdzeniu planu spłat sąd wyznacza okres próby (max. 5 lat), kiedy nie można zaciągać nowych kredytów. Nawet jeśli okres próby będzie krótszy to i tak informacja o ogłoszeniu upadłości będzie widoczna w BIK i żaden bank nie udzieli w tym czasie kredytu. Po zakończeniu okresu próby można zaciągać nowe kredyty.

Opinie naszych klientów: