Sytuacja gospodarcza powoduje coraz większe zadłużenie i kłopoty finansowe firm. Aby uniknąć ogłoszenia upadłości, bądź zamknięcia działalności – proponujemy przedsiębiorcom skorzystanie z szybkiej metody restrukturyzacji zadłużenia – postępowania układowego. Często jest to ostatnia szansa na redukcję zadłużenia, a tym samym pozostanie na rynku.

Po konsultacji z nami uzyskasz informację o możliwości restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa, a także plan działania dopasowany do profilu Twojej działalności gospodarczej.

Zalety postępowania o zatwierdzenie układu:

  • ochrona przed egzekucją komorniczą i wypowiedzeniem umów nawet przez trzy miesiące
  • prosta procedura – etap sądowy jest ostatnim z etapów
  • szybkość postępowania
  • możliwość karencji w spłacie zobowiązań, redukcji zadłużenia
  • czas na odbudowę przedsiębiorstwa

Postępowanie układowe krok po kroku

Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Konsultacja nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Dlaczego my ?

Ważne pytania

Tak, restrukturyzacji podlegają zarówno zobowiązania bankowe jak i pozabankowe – np. wobec kontrahentów, bądź podmiotów publicznoprawnych (ZUS, US). Należy jednak pamiętać, że zobowiązania zabezpieczone rzeczowo – np. hipoteką, bądź zastawem, a także zobowiązania publicznoprawne (ZUS, US) nie mogą podlegać umorzeniu.

Jest to sytuacja najbardziej pożądana, jednakże nie ma takiego wymogu. Układ zostanie również przyjęty jeżeli wierzyciele mający łącznie 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Oznacza to w praktyce możliwość przegłosowania wierzycieli, którzy byli przeciwko zawarciu układu.

Tak, chyba że jego działalność jest kierowana wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb. Wynika to zarówno z Kodeksu Cywilnego, jak i z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. Akt akt I NSNc 152/20)

Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa od dnia otwarcia postępowania przez okres 4 miesięcy, bądź do uprawomocnienia się postanowienia o zawarciu układu lub umorzenia postępowania. Hipotetycznie więc ochrona może trwać dłużej niż 4 miesiące, jeżeli postanowienie o zatwierdzeniu układu jeszcze nie jest prawomocne.