Układ konsumencki pozwala zadłużonemu Klientowi – osobie fizycznej, uzyskać oddłużenie w momencie spłaty zobowiązań wobec swoich wierzycieli. To rozwiązanie polecane osobom, które osiągają regularne dochody. Umożliwia to rozłożenie spłaty zobowiązań na dłuższy okres, pozwala też ochronić majątek przed egzekucją.

Zalety układu konsumenckiego:

  • zachowanie majątku
  • szczególnie dla osób, które są w stanie regulować kredyt hipoteczny, natomiast pozostałe zobowiązania np. związane z pożyczkami gotówkowymi przysparzają problemów
  • ochrona przed postępowaniami egzekucyjnymi przez okres nawet trzech miesięcy
  • ochrona przed wypowiadaniem umów przez okres nawet trzech miesięcy
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie zobowiązań

Układ konsumencki krok po kroku

Krok 1

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania do Sądu

Krok 2

Wydanie przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania
(w ciągu od 1 do 3 miesięcy)

Krok 3

Sporządzenie propozycji układowych, spisu wierzytelności

Krok 4

Negocjacje z wierzycielami warunków układowych

Krok 5

Zgromadzenie wierzycieli przeprowadzone przez nadzorcę

Krok 6

Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu

Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Konsultacja nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Dlaczego my ?

Analiza

bezpłatnie dokonamy analizy dokumentacji pod kątem możliwości skorzystania z postępowania

Konsultacja

proponujemy bezpłatną wstępną konsultację specjalisty z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego

Pomoc

przeprowadzamy postępowanie od A do Z – zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie

Ważne pytania

Rekomendujemy taką drogę, układ konsumencki jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które posiadają majątek.

Wypowiedzenie nie stoi na przeszkodzie do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. W przypadku zatwierdzonego układu wierzyciel musi wyznaczyć nowy harmonogram spłaty zobowiązania z uwzględnieniem warunków wskazanych w układzie.

Zawieszenie postępowania komorniczego nastąpi po wydaniu przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania. W zależności od Sądu, w którym będzie się odbywało postępowanie, należy przygotować się na okres od miesiąca od trzech od wysłania wniosku.

Po otwarciu postępowania dłużnik nie reguluje zobowiązań, które są objęte układem. Wyjątkiem są zobowiązania zabezpieczone na majątku dłużnika.

Po otwarciu postępowania wierzyciele mają zakaz wypowiadania umów, dotyczy to zarówno umów kredytowych, jak i pożyczkowych czy też leasingowych.

Ważne pytania

Opinie naszych klientów: