Sytuacja gospodarcza powoduje coraz większe zadłużenie i kłopoty finansowe firm. Aby uniknąć sytuacji, w której przedsiębiorca jest zmuszony do ogłoszenia upadłości, bądź zamknięcia działalności – proponujemy skorzystanie z szybkiej metody restrukturyzacji zadłużenia – postępowania układowego. Często skorzystanie z postępowania układowego jest ostatnią szansą na pozostanie na rynku oraz redukcję zadłużenia.

Jeżeli:

  • jesteś przedsiębiorcą i masz problem ze spłatą swoich zobowiązań wynikających z kredytów, pożyczek, faktur, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, podatków, leasingów
  • borykasz się z zajęciami rachunków bankowych dokonanych przez komornika
  • chciałbyś dokonać zmian w przedsiębiorstwie, które pozwolą na ponowne bycie atrakcyjnym na rynku

Skorzystaj z postępowania o zatwierdzenie układu.

Po konsultacji z nami uzyskasz informację o możliwości restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa, a także plan działania dopasowany do profilu Twojej działalności gospodarczej.

Zalety restrukturyzacji za pośrednictwem postępowania układowego:

  • prosta procedura – etap sądowy jest ostatnim z etapów
  • ochrona przed egzekucją i wypowiedzeniem umów nawet przez trzy miesiące
  • szybkość postępowania
  • możliwość karencji w spłacie zobowiązań, redukcji zadłużenia
  • czas na odbudowę przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami telefonicznie 608 365 151
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Konsultacja nie wiąże się z żadnymi kosztami.