Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – jak ją uzyskać?

Zwrot opłat, prowizji i wpłaconych składek ubezpieczeniowych można uzyskać występując do banku lub firmy pożyczkowej z wnioskiem o dokonanie zwrotu. Niezbędne jest formalne wystąpienie, gdyż instytucje finansowe nie czynią tego dobrowolnie. Szczególnie dotyczy to kredytów spłaconych przed czasem bądź skonsolidowanych w okresie od 2013 do 2019 roku. Dopiero od roku 2020, w wyniku wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Banki, instytucje finansowe zaczęły dobrowolnie prawidłowo rozliczać kredyty spłacone przed terminem. Ciągle więc wielu klientów nie odzyskało należnych im pieniędzy. Banki i firmy pożyczkowe nie informują o takiej możliwości licząc na przedawnienie spraw i uniknięcie wypłat dla klientów.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – na czym polega?

Na prostym przykładzie przedstawmy na czym polega zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu . Klient wziął kredyt na 48 miesięcy czyli na 4 lata. Przy udzieleniu kredytu bank pobrał 6 tys. zł. prowizji. Klient zdecydował się spłacić kredyt wcześniej, po 24 miesiącach. To oznacza, że kredyt został spłacony po połowie planowanego okresu. Bank powinien więc oddać proporcjonalnie połowę pobranej prowizji czyli 3 tys. zł. Banki i firmy pożyczkowe jednak tego nie robiły. Dlatego dziś w imieniu wielu klientów odzyskujemy te pieniądze od banków i firm pożyczkowych. Dotyczy to nie tylko prowizji, ale też różnego rodzaju opłat i ubezpieczeń. Warto też zauważyć, że wraz ze zwrotem odzyskujemy też należne odsetki za zwłokę od kwot niewypłaconych przez banki.

Zwrot prowizji bankowej – kiedy przysługuje?

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu przysługuje gdy:

 • umowa kredytu konsumenckiego zawarta została po 18 grudnia 2011 roku
 • kwota kredytu – nie była wyższa niż 255 550 zł.
 • kredyt był konsolidowany czyli łączony, robienie z dwóch (lub kilku kredytów) jednego
 • kredyt był przenoszony z jednego banku, SKOKu albo firmy pożyczkowej do drugiego
 • następowało dobieranie kredytu czyli uzyskanie dodatkowej gotówki do kredytu w nagrodę za terminowe spłacanie. Najczęściej było to proponowane przez banki i SKOKi po kilku miesiącach spłat rat
 • spłata nastąpiła wcześniej z własnych pieniędzy aby pozbyć się długu
 • od kredytu została pobrana prowizja, naliczone ubezpieczenie, opłata przygotowawcza lub brokerska
 • umowa dotyczy kredytu konsumenckiego np. gotówkowego (nie dotyczy kredytów dla firm i kredytów hipotecznych)
Zwrot prowizji bankowej – co mówią przepisy?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11. września 2019 roku rozwiał większość wątpliwości, które narosły wokół stosowania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18. grudnia 2011 roku. Przepis ten dotyczy nakazu zwrotu części prowizji przez banki i inne instytucje finansowe za kredyty i pożyczki spłacone w całości przed terminem. Wysokość zwrotu powinna być obliczana proporcjonalnie do czasu, o który zostało skrócone zobowiązanie.

Zwrot, o którym mowa, dotyczy wszelkich prowizji, opłat przygotowawczych, administracyjnych, kosztów ubezpieczenia dla kredytów konsumenckich zaciągniętych po 18.12.2011 roku. Banki oraz inne instytucje pożyczkowe nie informują o możliwości zwrotu prowizji i często utrudniają proces, niektóre wręcz odmawiają. Odpowiednie poprowadzenie sprawy daje jednak dużą szansę na odzyskanie środków.

O zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu można ubiegać się zarówno od banków, SKOK-ów, jak i pożyczkodawców pozabankowych jak np. Provident, Vivus, Aasa i innych.

Uwaga: Zasady przedawniania długów stanowią, że jako konsumenci mamy 6 lat na to, by zwrócić się do banku z prośbą o zwrot prowizji (dla kredytów spłaconych przed 09.07.2018) i 10 lat (dla kredytów spłaconych po 09.07.2018). Warto zatem zainteresować się sprawą jak najszybciej i nie odkładać jej „na później”. Jeśli nastąpi przedawnienie pieniądze pozostaną bankach bez możliwości ich odzyskania.

O czym należy wiedzieć przy ubieganiu się o zwrot prowizji ?
 • niezależnie od proporcjonalnego zwrotu pobranych kwot należą się zawsze odsetki za zwłokę
 • zwrot dotyczy nie tylko prowizji, ale też wszelkich innych opłat przygotowawczych pobranych przy uruchomieniu kredytu (np. opłat brokerskich), jak również ubezpieczeń towarzyszących zawartym umowom
 • nie trzeba mieć zachowanej umowy kredytowej, jej posiadanie jednak ułatwia sprawę i pozwala na dokładne zweryfikowanie czy rozliczenie ze strony banku jest prawidłowe. Często zdarzają się sytuacje gdy instytucje finansowe popełniają błędy w rozliczeniach np. nie ujmują w nich wszystkich kredytów, nie rozliczają zawartych umów ubezpieczenia, nie naliczają należnych odsetek za zwłokę
 • jeśli umowa zawarta była wspólnie z drugim kredytobiorcą, np. małżonkiem, niezbędne jest wspólne wystąpienie do banku. Niektóre banki wymagają dodatkowo złożenia specjalnego oświadczenia o podziale zwrotu między kredytobiorcami
 • wiele banków już nie istnieje, zostały połączone z innymi np. BPH i Alior Bank – w takim wypadku o zwrot zawsze występujemy do następcy prawnego
 • z polskiego rynku zniknęło wiele instytucji finansowych, inne są w procesach restrukturyzacyjnych – trudno zatem będzie odzyskać pieniądze z tytułu zwrotu prowizji od takich firm jak np. Ferratum Bank, Kredyty Chwilówki, LoanMe, Cross Finance i wielu innych mniejszych.

Należy pamiętać, że prowizje i opłaty pobierane przez banki i firmy pożyczkowe często były bardzo wysokie. W grę wchodziły kwoty rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Klienci byli często zachęcani do zamiany jednego kredytu na następny, większy. Od nowego kredytu o większej wartości pobierana była prowizja, nie rozliczano jednak zgodnie z prawem opłat i prowizji od kredytów już spłacanych. Taka sytuacja była często powtarzana co dwa trzy lata, zamiana kredytu, pobranie nowej prowizji. Dziś skutkuje to tym, że często Klienci odzyskują kwoty idące w tysiące złotych. Są przypadki, że kwoty te się sięgają 30-40 tys. zł.

Wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Nie ma jednego, standardowego wzoru wniosku o zwrot prowizji. W  banku lub firmie pożyczkowej należy złożyć wniosek – wezwanie do rozliczenia, można to zrobić listownie bądź w placówce. Zwracamy uwagę , że nie w każdej placówce jest to możliwe, niektóre instytucje kierują tylko do swoich oddziałów, pomijając np. placówki agencyjne.

Jeśli chcesz mieć pewność że rozliczenie ze strony banku lub firmy pożyczkowej jest rzetelne, nie masz czasu i ochoty na  “wojowanie” z Twoim kredytodawcą skontaktuj się z nami https://kancelariareddo.pl/zwroty-prowizji-bankowych/.

Podobne wpisy