Kredyt frankowy a rozwód kredytobiorców

W związku z częstymi pytaniami naszych Klientów przedstawiamy pełną informację dotyczącą występowania z roszczeniami w sprawach kredytów frankowych, w sytuacji gdy kredytobiorcy rozwiedli się. W uchwale III CZP 12/23 z dnia 19 października 2023 r. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców? Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.

Jest to bardzo ważna uchwała. Często zdarza się, że kredytobiorcy po rozwodzie nie są w stanie porozumieć się z byłym współmałżonkiem w kwestii unieważnienia kredytu. W takiej sytuacji kredytobiorca nie jest pozbawiony możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Również w sprawach o unieważnienie kredytu z udziałem wstępujących do procesu spadkobierców kredytobiorców uchwała ta może być przydatna. Udział w sprawie wszystkich spadkobierców może okazać się z różnych przyczyn niemożliwy. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października w sprawie III CZP 156/22 potwierdziła stanowisko zawarte w uchwale z dnia 19 października 2023 r.

Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się co do braku konieczności wytoczenia sprawy o ustalenie nieważności umowy przez wszystkie osoby będące jej stroną. Do tej pory sądy powszechne prezentowały różne stanowiska. Często powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego, jeżeli nie zostały wytoczone przez wszystkich kredytobiorców, były oddalane.

Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wydane w sprawach III CZP 12/23 oraz III CZP 156/22 umożliwiają występowanie ze wszystkimi możliwymi roszczeniami w sprawach kredytów frankowych przez każdego kredytobiorcę samodzielnie.

Podobne wpisy