index wird

Indeks WIRD zastąpi WIBOR

Indeks WIRD zastąpi WIBOR – decyzję o wyborze podjął Komitet Sterujący narodowej grupy roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. WIRD ma docelowo stać się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, który stosowany jest w umowach i instrumentach finansowych oraz przez fundusze inwestycyjne.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), powołanej w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2022 r. oraz 1 września 2022 r. przeprowadził dyskusję, oraz podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Administratorem WIRD w rozumieniu Rozporządzenia BMR jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Komitet Sterujący dokonał wyboru, bazując na ocenie cech ilościowych i jakościowych poszczególnych indeksów, do których należały, między innymi: zasób informacyjny związany z liczbą transakcji i ich wartością, ryzyko nieustalenia wskaźnika w poszczególnych dniach, czy publikowanie wskaźnika w terminie odpowiadającym potrzebom rynku finansowego. Członkowie komitetu zwrócili także uwagę, że indeks WIRD uwzględnia dane z sektora dużych przedsiębiorstw, a więc w jego przypadku wolumen transakcji depozytowych, a co za tym idzie – zasób informacyjny – jest szerszy i nie ogranicza się tylko do instytucji sektora finansowego.

Docelowo WIRD ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej który stosowany jest w umowach finansowych (np. umowach kredytu) instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Podobne wpisy