Wakacje kredytowe

UOKiK – wakacje kredytowe – zarzuty naruszania interesów konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił trzem bankom zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów w związku z wakacjami kredytowymi. Są to BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bank Pocztowy .

„Zgodnie z ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom konsument ma prawo zawiesić spłatę kredytu na maksymalnie 8 miesięcy. Są to sierpień i wrzesień 2022 r., 2 wybrane miesiące w IV kwartale 2022 r. oraz po 1 wybranym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Wybrany okres lub okresy należy wskazać we wniosku. Przepisy umożliwiają konsumentowi złożenie wniosku w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jeśli zatem bank posiada bankowość elektroniczną, powinien za jej pomocą również umożliwić składanie wniosków” – podał urząd.

UOKiK zwrócił uwagę, że przepisy pozostawiają konsumentowi dowolność – od razu w jednym wniosku może wpisać wszystkie 8 miesięcy albo składać sukcesywnie oddzielne wnioski na zawieszenie jednej lub kilku rat.

„Tymczasem wiele banków wymagało oddzielnego wniosku na każdy okres. Po wezwaniach Prezesa UOKiK zdecydowana większość z nich wycofała się z tej praktyki. Tylko BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble Bank oraz Bank Pocztowy w systemie bankowości elektronicznej nadal nie dopuszczają składania jednego wniosku na wszystkie wybrane okresy. Prezes UOKiK postawił im zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.” – podał urząd w komunikacie.

Prezes UOKiK zwrócił uwagę że wyeliminowano też m.in. straszenie konsumentów negatywnymi konsekwencjami wpisu do BIK, czy wymaganie wniosku o wakacje kredytowe z wyprzedzeniem.

05.09.2022

Podobne wpisy