Ustawa antylichwiarska podpisana. Najważniejsze zmiany.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 10.11.2022 tzw. ustawę „antylichwiarską”. Określa ona między innymi maksymalne koszty pozaodsetkowe pożyczek, zakłada ich obniżenie dla kredytów konsumenckich, zapobieganie „rolowaniu kredytów” oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi. Ustawa ta ma służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Zmiany m.in. uzależniają udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej oraz wprowadzają konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Główne regulacje zawarte w przyjętych przepisach przewidują:

– określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek,

– obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich,

-zapobieganie „rolowaniu kredytów”,

– nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Ustawa zakłada również wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji do instytucji upoważnionych do gromadzenia informacji stanowiących tajemnicę bankową, obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzenie możliwości udzielania takich pożyczek tylko dla firm, które są w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

10.11.2022

Podobne wpisy