Sąd zwolnił kredytobiorców z płacenia rat – kredyt w złotówkach oparty o WIBOR

Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie, zgodnie z którym na czas procesu w całości zwolnił kredytobiorców z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu. Kredytobiorcy domagają się ustalenia nieważności umowy kredytu złotowego o zmiennym oprocentowaniu „z uwagi na wady WIBOR-u”. Rozprawa w tej sprawie ma się odbyć na początku grudnia. Beata Strzyżowska, radczyni prawna, poinformowała TVN24 Biznes, że Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 20 października 2023 roku „udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu złotowego, w ten sposób że w całości zwolnił kredytobiorców z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu”. Kredyt został zaciągnięty w 2009 roku w Getin Banku, obecnym Velo Banku.

Stawka WIBOR – znaczenie orzeczenia

Strzyżowska zwróciła uwagę, że postanowienie wyróżnia się na tle innych orzeczeń wydanych przez sądy na kanwie spraw dotyczących stawki referencyjnej WIBOR. „Publikowane dotychczas postanowienia w 90 procentach dotyczyły sytuacji, w której sąd wstrzymywał obowiązek płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR. W takim wypadku kredytobiorca zobowiązany był do dalszej spłaty rat, których wysokość określona była jedynie marżą kredytu – w naszym przypadku kredytobiorcy nie muszą już w ogóle dokonywać spłat na rzecz banku, co w zakresie spraw dotyczących WIBOR nie jest nader często spotykane” – podkreśliła radczyni prawna. W jej ocenie „wydane postanowienie jest również o tyle istotne, że zapadło już po zapoznaniu się przez sąd z odpowiedzią na pozew złożoną w sprawie, w której bank przedstawił szeroką argumentację o rzekomej prawidłowości stosowanego wskaźnika WIBOR oraz powody, dla których w jego ocenie, zabezpieczenie nie powinno zostać udzielone”. „Tym samym sąd przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia dysponował szerokim wachlarzem argumentacji prawnej każdej ze stron postępowania i w efekcie mógł dokonać swobodnej i – co najważniejsze – dogłębnej oceny dotyczącej wadliwości prawnej stawki referencyjnej WIBOR” – dodała Strzyżowska.

Planowany pierwszy wyrok dot. kredytu opartego o WIBOR

Zdaniem radczyni prawnej wyrok w tej sprawie może zapaść jeszcze przed końcem tego roku. „Poza wydaniem opisanego wyżej zabezpieczenia, Sąd Okręgowy w Kaliszu wyznaczył również termin rozprawy na dzień 1 grudnia 2023 roku. Tym samym istnieje realna szansa, iż jeżeli we wskazanym terminie sąd przeprowadzi zaplanowane czynności procesowe, do końca 2023 roku może zostać wydany jeden z pierwszych wyroków w sprawie WIBOR” – podkreśliła.

Źródło TVN 24 Biznes 28.10.2023

Podobne wpisy