Ważne orzeczenie. Sąd w Katowicach zawiesił odsetki oparte o WIBOR.

Sąd w Katowicach zawiesił pobieranie przez bank odsetek opartych o wskaźnik WIBOR. Stało się tak na wniosek Kancelarii Prawnej Radosław Górski i Wspólnicy, złożony w katowickim sądzie o zabezpieczenie roszczeń klientki, mający na celu „unieważnienie” WIBOR-u. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek w całości i bez żadnych zastrzeżeń. Dzięki pozbawieniu raty WIBOR-u spadła ona z 6,7 do 1,7 tys. zł – poinformowała kancelaria Radosław Górski i Wspólnicy. To prawdopodobnie pierwsze w Polsce sądowe postanowienie w sporach o wskaźnik WIBOR. Decyzja jest precedensowa, ale nieprawomocna.

Z treści postanowienia wynika, że zabezpieczenie ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego pomiędzy bankiem i klientką. W przypadku rozstrzygnięcia korzystnego dla banku – klientka będzie musiała dopłacić brakujące odsetki. Gdyby wygrała klientka – pieniądze, których teraz nie zapłaci, zostaną jej odliczone od „wygranej”.

Zgodnie z treścią postanowienia kredytobiorca będzie spłacał jedynie ratę kapitałową powiększoną o odsetki w wysokości niezmiennej marży. Oprocentowanie kredytu będzie wynosiło 2,19 proc. Rata kredytu będzie niższa niż w chwili zawarcia umowy kredytu.

Wg Kancelarii Radosław Górski i Wspólnicy „Sąd wydający postanowienie w pełni podzielił stanowisko kancelarii, z którego wynika, że umowa kredytu musi zostać pozbawiona stopy referencyjnej WIBOR, z dwóch przyczyn:
– bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową,
– wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR.”

Podobne wpisy