Sąd zawiesił spłatę kredytu w złotym ze względu na WIBOR

Warszawski sąd postanowieniem z 17.01.2023 (Sygn. akt XXVIII C 24666/22) zawiesił do czasu zakończenia postępowania spłatę kredytu hipotecznego przyznanego w złotówkach.

Kredytobiorca nie tylko nie musi opłacać rat kredytu obniżonych o wskaźnik WIBOR, ale też całkowicie nie musi ponosić kosztów związanych z kredytem. Jest to bezprecedensowa postanowienie. Sąd uznał, że ze względu na trwanie procesu kredytobiorcy nie powinni być obciążani żadnymi kosztami wierzytelności. Proces został wytoczony na podstawie braku szczegółowych informacji dotyczących ryzyka związanego ze zmianą wysokości oprocentowania wskaźnika, a tym samym ryzykiem wzrostu rat.

Proces może potrwać jeszcze kilka lat, co przyznaje sam mecenas reprezentujący powodów. Przez cały ten czas klienci nie będą zobowiązani do spłaty odsetek, co ma przynieść oszczędności ok. 4,5 tys. zł miesięcznie.

Podobne wpisy