Kredyty frankowe – nowy wyrok Sądu. Nieważność umowy i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie,  wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20, w którym:
1/ stwierdził, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna,
2/ zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu,
3/ ustalił, że nie istnieje stosunek prawny, na podstawie którego powód byłby zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego rekompensaty za korzystanie z kwoty wypłaconej na skutek zawarcia nieważnej umowy kredytu hipotecznego.

Wyrok jest nieprawomocny. Jest to jednak interesujące orzeczenie – prawdopodobnie pierwsze w Polsce. Oznacza bowiem, że wszystko zostało rozstrzygnięte w jednej sprawie. W dotychczasowym stanie banki występują o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dopiero po wyroku unieważniającym umowę kredytową.

Podobne wpisy